Oferta

Biuro rachunkowe ZYSK Katowice

I. KSIĘGI HANDLOWE (RACHUNKOWE)

• opracowanie przyjętej przez podmiot polityki rachunkowości
• przygotowanie zakładowego planu kont
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import,
• sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
• w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem

II. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

• prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
• przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
• prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS
• w razie kontroli podatkowych reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem

III. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)

• prowadzenie ewidencji przychodów
• prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
• przygotowanie rocznego zeznania
• w razie kontroli podatkowych reprezentowanie klienta przed właściwym urzędem

IV. PROWADZENIE KADR I PŁAC

• sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło
• wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
• wystawianie świadectw pracy
• rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
• prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
• prowadzenie kartoteki urlopowej
• przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
• przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
• rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS-ie
• przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u
• przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
• przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
• przygotowanie deklaracji dla PFRON
• przygotowanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
• ścisła współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach i inspekcjach z ZUS-u, US, PIP-u

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi pamiętać o wielu sprawach: odpowiednim prowadzeniu akt, szkoleniach BHP, deklaracjach ZUS, podatkach od osób fizycznych itd. Prawidłowe załatwienie wszystkich spraw pracowniczych wymaga bardzo obszernej wiedzy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Poszukiwanie odpowiednich przepisów i ich czytanie zajmuje sporo czasu. Przepisy te zmieniają się tak szybko, że rzetelne prowadzenie spraw pracowniczych wymaga ciągłego dokształcania się. Dlatego warto oddać się w ręce specjalistów i zaoszczędzić swój czas i pieniądze.
Oferujemy Państwu kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Korzystając z naszych usług nie będą się Państwo musieli martwić o sprawy pracownicze.

V. PODATEK VAT

– jpk vat
– jpk vat UE
– jpk vat na żądanie
– jpk vat struktura

VI. FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

VII. ROZLICZANIE DOTACJI POLSKICH I UNIJNYCH

VIII. WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI